26.10.2018

Stan zaawansowania: Ukończono prace związane z realizacją płyty fundamentowej.

Płyta została solidnie odizolowana i dozbrojona tak by spełniać wymogi energooszczędności i stanowić bardzo solidne “podłoże” pod ściany domu.